Zvoort.nl » Gemeente » Burgemeester wil bouwen aan Zandvoort

Burgemeester Niek Meijer Zandvoort

In een openhartig interview heeft Zvoort.nl nader kennis gemaakt met onze burgemeester. We vroegen hem naar zijn interesses, zijn verleden en hoe hij over Zandvoort denkt. Ook actuele zaken zoals de problematiek bij Huis in de Duinen, het circuit en huizen tekort onder jongeren zijn met hem doorgesproken.  Hieronder vind u een uitgebreid verslag van het interview!

Kunt u allereerst iets over u zelf vertellen?

In mijn spaarzame vrije tijd die ik nog heb doe ik graag dingen met mijn echtgenote zoals wandelen in de omgeving of een film kijken in de bioscoop. Prachtig dat je in Zandvoort binnen vijf minuten in een bioscoop kan zitten. Waar ik ook veel plezier aan beleef is het lezen van een boek. Zo heb ik laatst De Zesde Republiek van Marco Termes (Dichter bij zee red.) gelezen. Wat een prachtig boek!

Wat heeft u hiervoor gedaan?

Voordat ik naar Zandvoort kwam ben ik burgemeester van de gemeente Wognum geweest, een klein dorp in Noord-Holland-Noord. Daarvoor ben ik 20 jaar advocaat en mediator geweest. Ik wist niet echt wat ik moest doen na de middelbare school. Ik ging daarom maar de studie rechten volgen omdat je daar meerdere kanten mee op kan. Vanwege de economische crisis in die tijd en vanwege mijn eigenwijsheid besloot ik om na de studie een eigen advocatenkantoor te gaan starten. Dat heb ik twintig jaar volgehouden, daarna ben ik burgemeester bij de gemeente Wognum geworden.

Waarom wilde u graag burgemeester worden?

Advocaat zijn is soms op de vierkante millimeter debatteren en dat is eigenlijk iets waarin ik niet geloof. Ik houd ook niet van conflicten tussen mensen. Ik kreeg daar zoveel aversie tegen en besloot om me te gaan oriënteren op een andere baan. Een vriend attendeerde mij op de vacature van burgemeester in de gemeente Wognum en dat leek me eigenlijk wel wat! Ik was altijd al in de politiek geïnteresseerd. Koos ook eigenlijk altijd voor dezelfde parij (de VVD red.). Ik kreeg de kans uiteindelijk om daar burgemeester te worden en die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Wat ik er zo leuk aan vind is dat ik aan iets kan bouwen en met mensen om kan gaan.

Hoe bent u uiteindelijk bij Zandvoort gekomen?

De gemeente Wognum onderging een herindeling en dat ging ten koste van mijn eigen functie. Vervolgens ben ik voor zes maanden tijdelijk burgemeester geworden van de deelgemeente Ouder Amstel. Vanuit die functie ben ik verder gaan kijken en kwam ik bij gemeente Zandvoort terecht.

Wat was uw eerste indruk?

Een bijzondere gemeente. Voordat ik ergens ga werken ga ik altijd eerst met mijn vrouw de sfeer proeven. Zo bezochten we een paar kroegjes en liepen we door de winkelstraat zodat we een beetje een beeld konden krijgen hoe de mensen hier met elkaar omgaan. Ik constateerde een echt dorps sfeertje maar ook een dorp van vergaande glorie. Dat kreeg ik ook bevestigd van de inwoners. Ik zag hier een enorme uitdaging in. Het mooie aan Zandvoort is ook dat iedereen in Nederland wel weet waar Zandvoort ligt, het is een dorp met een grote naam. Ik zie er veel uitdagingen in om samen met de raad en de burgers samen aan een nog mooier Zandvoort te werken.

Wat is uw grootste doelstelling?

Verbindingen leggen tussen de Zandvoorters, onder andere door een goede samenwerking. Samenwerken vind ik belangrijk omdat ik van mening ben dat je zo meer kan bereiken. Daarnaast moet het beeld verbeterd worden hoe de mensen over de gemeente denken. Andere doelstellingen zijn het bouwen van de Middenboulevard, een beter verkeerscirculatieplan en de bouw op het Louis Davidscarre. Tegen de bouw van de Middenboulevard kijk ik zeer positief aan. Volgend jaar verwacht ik het bestemmingsplan klaar te hebben waarin ook de bewoners een belangrijke bijdrage zullen leveren.

Bent u met uw gezin al volledig ‘gesetteld’ in ons dorp?

Het is heerlijk om hier te wonen, vooral het feit dat alles zich binnen loopafstand bevind. Of je nou een frisse neus wil halen op het strand of dat je even naar het levendige centrum wil; alles is te lopen. Ook het strand vind ik echt fantastisch. Welk dorp in Europa heeft nou zo’n grote zandbak?

In het verleden zijn er toezeggingen gedaan voor de bouw van betaalbare woningen voor jongeren. We zien daar eigenlijk nog niets van terug. Heeft u daar nog ideeën over?

Er is nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp. Maar de kunst is, waar kunnen we deze woningen realiseren? Wat ook een nadeel is, is dat de omgeving hier zeer prijzig is. Bijkomend probleem is dat Zandvoort met de rode contour regeling te maken heeft. Landelijk is bepaald dat om een dorp een cirkel wordt getrokken: de rode contour. Die ligt in Zandvoort exact tegen het uitgestrekte duingebied aan. Dat is een groots goed maar tegelijkertijd een bikkelharde grens. Het is dus even puzzelen met de beschikbare ruimte.

Vorig jaar werd Zandvoort geterroriseerd door probleemjongeren uit Amsterdam. Het ‘hufterbeleid’ is hieruit voort gevloeid. Werpt het beleid al zijn vruchten af? Hoeven wij deze problemen komende zomer niet meer te verwachten?

Ja en nee, ik heb het nog niet toe hoeven passen. Dit beleid is preventief toegepast om in de publiciteit te treden en een boodschap af te geven dat dit onze grens is. Ik wil het van te voren laten zien. Je kan en mag in Zandvoort veel maar je moet niet over de grens heengaan. Want weet wat ik dan doe!

De politie hebben wij bereid gevonden om hier aan deel te nemen. Ook zijn er brieven uitgegaan naar de jongeren uit de grote steden en zijn er door de politie bezoeken gepleegd aan deze raddraaiers. Je plaatst hierdoor een vergrootglas onder zo’n jongere en zegt; ik heb jou op mijn netvlies. Als we die hier volgend jaar weer aantreffen dan gaan we die wat mij betreft bij een overtreding direct oppakken. De politie uitdagen zit er dus niet meer in, je kan meteen een bezoekje brengen bij het politiebureau en zal een gebiedsverbod voor bepaalde tijd krijgen.

Zandvoort pretendeert zich als een toeristisch dorp en wil zich zo ook in de toekomst blijven profileren. Hoe denkt u dit te gaan realiseren?

Gelukkig heb ik daar een wethouder, een college en heel veel medewerkers voor die daar aan meewerken. Er zijn zoveel bewoners die vrijwillig dingen organiseren en die blijven ondanks, de spanningen die je ziet, nog steeds komen. Vorig jaar, de eerste circuit run. Bijna 10.000 lopers! Een slimme samenwerking tussen Zandvoortse burgers, een surfclub en een professionele organisatie. De kunst is om als bestuurder en ook als gemeente het idee krijgt dat het een toegevoegde waarde kan zijn aan Zandvoort dat je er voor zorgt dat je wat bereidwilliger wordt. Deze vrijwilligers zijn namelijk zeer belangrijk voor ons en moeten goed gemotiveerd blijven. Daarom proberen wij als college zoveel mogelijk bij die evenementen aanwezig te zijn. Dit is een van de manieren om aan de vrijwilligers te laten blijken dat je hun aanwezigheid en betrokkenheid waanzinnig belangrijk vind.

Wat vind u van de ophef die ontstaan was over eventuele misstanden bij Huis in de Duinen?

Ik ben blij dat uit het onderzoek is gebleken dat er niets van waar is wat mevrouw Agema gesuggereerd heeft. We hadden dat vertrouwen ook want we hebben regelmatig contact met het Huis in de Duinen. Niet omdat wij iets als gemeente hierover te zeggen hebben, maar je spreekt mekaar wel aan op bepaalde zaken. Er is daar op een bepaalde afdeling op managementniveau ingegrepen, dat is duidelijk. Dat moet ook gebeuren wanneer je constateert dat bepaalde zaken niet goed lopen. Vervolgens moet een organisatie de tijd krijgen om die veranderingen door te voeren. Wat hier gebeurd is, is dat iemand van de tweede kamer naar een cijfer van het CBS heeft gekeken en vervolgens appels met peren heeft vergeleken. Wat ik ook buitengewoon ongelukkig vind en wat ik zelf nooit zou doen is om dan vervolgens je eigen conclusies te trekken en bepaalde associaties te wekken die niet goed onderbouwd zijn. Er werden over de rug en de emoties van familieleden en betrokkenen (denk o.a. aan het personeel) die zich in zeer kwetsbare posities bevinden discussies gevoerd.

Daarnaast heeft mevrouw Agema gesproken met mensen die daar ontslagen zijn. En zo’n medaille, heeft bijna altijd een keerzijde. Het lijkt alsof ze zich de positie aanmeet, ik zeg het zorgvuldig, dat zij op de stoel van de rechter gaat zitten. Maar ik vind dat je dit als openbaar bestuurder of als tweede kamer lid niet kan maken. Dat is een stijl waarvan ik denk dat het in de samenleving meer schade berokkend dan dat het iets oplevert. En wat dat toevoegt aan het tweede kamer lidmaatschap, als voorbeeldfunctie, dat kan ik niet begrijpen. Ik zie het eerder als een ongewenst effect waar je voor zorgt. Dat er dingen aan de kaart worden gesteld kan ik begrijpen, daar moeten we als openbaar bestuur tegen kunnen. Maar het gaat vooral om de manier waarop je dat doet.

Wat vind u van de plannen die de provincie heeft om het circuitpark te gaan verplaatsen naar Den Helder?

Zandvoort en circuit zijn één. Er zit zoveel symbolie in vanuit historie en het verleden qua naamsbekendheid, daar moet je echt goed op letten. Maar ik zeg daarbij; wat ik persoonlijk vind is minder belangrijk. Ik zit hier namelijk in een functie waarin ik het beleid wat deze raad en het college uitstippelen moet uitdragen. De raad heeft expliciet gevraagd aan het college om alles te doen wat in de mogelijkheden ligt om het circuit te behouden. Op elk gewenst niveau. Dus wij  zijn zeer tevreden dat het circuit blijft wat zo goed als zeker is. Theoretisch zou de provincie daar nog veranderingen in kunnen brengen maar dat zie ik niet gebeuren. Ook over het aantal geluidsdagen ben ik zeer positief. Zoals we nu uit de ministerraad begrijpen is dat de intentie er is om het aantal geluidsdagen te verruimen naar de tien á twaalf. Het kabinet zal hier uiteindelijk over beslissen. Voordat hier een definitieve beslissing over is denk ik dat we twee jaar verder zijn.

Hoe kijkt u aan tegen de verkeersproblematiek?

Ik weet niet of de ondernemers blij zijn met de afsluiting voor verkeer in het centrum. Wat ik wel het mooie vind van Zandvoort is dat rond de A1 een evenement eromheen wordt gemaakt. Dus het dorp wordt er bij betrokken. Dat je ook een stukje profijt hebt van die enorme hoop mensen die daar komt. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dat is een kwestie van vallen en opstaan. En gezamenlijk de weg zoeken. Je ziet ook bij het circuit de bereidheid om daar actiever in mee te werken. En dat zijn belangrijke kantelpunten. Want als het circuit er alleen maar is voor het circuit en het dorp of strand heeft daar niets aan dan is het gezamenlijk belang aan het verminderen. En daar zie je gelukkig dat de partijen elkaar steeds beter weten te vinden. En zeker als je meer van dat soort grotere evenementen neemt dan moet je daar meer op sturen. Het is de kunst om die bezoekers te verleiden om ze nog even naar het strand te laten gaan. Vooral als het een weekend evenement is want dan kan het mooi gecombineerd worden met overnachtingen. Waar in de toekomst nog meer aandacht naar toe zal gaan is het bemoedigen van het gebruik van het openbaar vervoer. Een voorbeeld kan zijn het aanbieden van combitickets.

Wie is uw Zandvoorter van het jaar?

Ha, dat is een goede vraag. Dat zou ik even niet weten. De Zandvoorter van het jaar is natuurlijk nog steeds Marcel Meijer. Van het jaar 2008 zou ik het echt nog niet weten. Ik heb teveel namen die nu door mijn hoofd gaan. Daar kan ik niet direct uit kiezen. Afgezien van de vraag of dat gelukkig zou zijn als ik wel al een naam zou kiezen.

Wat stond er hoog op uw verlanglijstje van de Kerstman?

Bestuurlijke veranderingen. Met name de beeldvorming over de gemeente maar wat ik ook graag zou willen is een verbetering van de omgang tussen het college, de raad en de organisatie.

Wat zijn uw goede voornemens voor het jaar 2009?

Haha, ik ben er mee gestopt omdat ik geloof dat ik er elke dag mee begin. Dat probeer ik ook echt te doen. Rust en vertrouwen. Zowel in het openbaar bestuur als in mijn privé leven. Omdat ik niet geloof dat je als bestuurder niet veel anders bent als in privé. Ik ben geen acteur. Ik speel als burgemeester mijzelf, dat heb ik mij aangeleerd. Anders kom ik mijzelf tegen of krijg een hekel aan mijzelf. De kunst is om zoveel mogelijk jezelf te blijven en ongewenste kenmerken iets te verzachten zodat ze wat dempen en de kwaliteiten iets te versterken. En rust en vertrouwen heeft een erg groot effect op de omgeving.

 • Lana

  Leuk stuk Rutger!

 • Gatha

  Heel leuk om dit te lezen, kwam het toevallig tegen toen ik iets aan het zoeken was, Niek.
  Grappig is dat zeg.
  Sta je op de foto in het gemeentehuis?

  Doei

blank