Zvoort.nl » Zandvoort » Zomerhuisjes krijgen adres tegen fraude

StrandhuisjesAlle Zandvoortse zomerhuisjes, bedrijfswoningen, garages en opslagplaatsen krijgen binnenkort een officieel gemeenteadres waarmee deze opgenomen kunnen worden in de basisregistraties adressen en gebouwen. Hiermee kan de overheid fraude beter voorkomen en bestrijden en gegevens zijn sneller beschikbaar voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. De gemeente moet aan de nieuwe wet Basisregistraties adressen en gebouwen voldoen en deze nieuwe wet eist een officieel adres voor ieder verblijfsobject in combinatie met een registratie die aan wettelijke eisen voldoet. In 2009 treedt de Wet basisregistratie adressen en gebouwen in werking.

Eigenaren van verblijfsobjecten krijgen nog een informatiebrief. In totaal verstuurt de gemeente 1.705 brieven aan eigenaren van deze verblijfsobjecten. Het is de eerste, voor de inwoners van Zandvoort merkbare actie die de gemeente uitvoert in het kader van het op orde krijgen –in de zin van de eisen van de wet- de gemeentelijke adressen- en gebouwenadministratie.

blank